استکبار ستیز | مرجع سرودها و نواهای ضد آمریکایی » به‌خاطر وطنش مرگ بر تو آمریکا
برگزیده‌ها


پس از آنکه در روزهای گذشته شاهد تشکیل کمپین‌های مردمی با شعار «چرا مرگ بر آمریکا؟» در فضای مجازی بودیم، شاعران خوش ذوق کشورمان نیز در رابطه با این موضوع آثاری زیبا خلق کردند.

از جمله آنها می‌توان به شعر فاطمه عارف‌نژاد اشاره کرد که در ادامه می‌توانید آن را ملاحظه نمایید:

سروده و سخنش “مرگ بر تو آمریکا!”
به خاطر وطنش “مرگ بر تو آمریکا!”
 
شهید غرق به خونی که قاتلش بودی
نوشته بر کفنش “مرگ بر تو آمریکا!”
 
به خاطر دل مادر که میزند بوسه
به پاره‌های تنش، “مرگ بر تو آمریکا!”
 
برای کشتن بابای خوب آرمیتا
گلوله در بدنش… “مرگ بر تو آمریکا!”
 
علیرضا و غم چشم روشنش ای وای
پدر… نیامدنش… “مرگ بر تو آمریکا!”
 
به اشتیاق جهاد، آن جوان چه حک کرده
به روی پیرهنش؟ “مرگ بر تو آمریکا!”
 
به هر طرف بروی این صدای آزادی است
تو بشنو از دهنش “مرگ بر تو آمریکا!”
 
قیام ملت مستضعفین برابر ظلم
و جور اهرمنش “مرگ بر تو آمریکا!”
 
رسیده عصر خمینی بت شکن اینک
عصای بت شکنش “مرگ بر تو آمریکا!”