برگزیده‌ها

خواننده: گروه کر
آهنگساز: فرهاد رحیمیان
شاعر: آزاده والایی
نوع: سنگین
قالب: ارکسترال

دانلود سرود با تو می جنگیم
کد صوت برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:
متن ترانه موجود نمی باشد.

خواننده: جاوید عسگری
آهنگساز: بهزاد عبدی
شاعر: اسماعیل فرزانه
نوع: سنگین
قالب: ارکسترال

دانلود سرود کرکس
کد صوت برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:
متن ترانه موجود نمی باشد.

خواننده: امید جعفری
آهنگساز: محمدرضا عقیلی
شاعر: محمد علی معلم
نوع: سنگین
قالب: ارکسترال

دانلود سرود سراب دروغین
کد صوت برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:
متن ترانه موجود نمی باشد.

خواننده: محمد عبدالحسینی
آهنگساز: مانی بلوری
شاعر: سعید نوری
نوع: سنگین
قالب: ارکسترال

دانلود سرود خصم آزادی
کد صوت برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:
متن ترانه موجود نمی باشد.

خواننده: علی تفرشی و کر
آهنگساز: محمدرضا عقیلی
شاعر: محمد علی معلم
نوع: سنگین
قالب: ارکسترال

دانلود سرود طرحی از تأنیس
کد صوت برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:
متن ترانه موجود نمی باشد.

خواننده: علی باغشاهی
آهنگساز: علی باغشاهی + محمد مهدی گورنگی
شاعر: جاسم ساعدی
نوع: سنگین
قالب: ارکسترال

دانلود سرود الشیطان الاکبر (شیطان بزرگ)
کد صوت برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:
متن ترانه موجود نمی باشد.

خواننده: گروه کر
آهنگساز: احمد علی راغب
شاعر: مصطفی محدثی خراسانی
نوع: سنگین
قالب: ارکسترال

دانلود سرود نیرنگ آمریکا
کد صوت برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:
متن ترانه موجود نمی باشد.

خواننده: رشید وطندوست
آهنگساز: کامبیز رحیمی
شاعر: ناصر فیض
نوع: سنگین
قالب: ارکسترال

دانلود سرود لانه شیطان
کد صوت برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:
متن ترانه موجود نمی باشد.

خواننده: رشید وطندوست
آهنگساز: جابر اطاعتی
شاعر: حسین اسرافیلی
نوع: سنگین
قالب: ارکسترال

دانلود سرود شیطان
کد صوت برای استفاده در وبلاگ یا سایت شما:
متن ترانه موجود نمی باشد.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
مجموعه شعر ضدآمریکایی ملل
هنرمندان عرصه استکبار ستیزی